Kovozavody Prostejov (237)

www: http://www.kovozavody.cz/

مصنف بواسطة

 • التوفر: • قم بإزالة كافة عوامل التصفية
La-5FN
Kovozavody Prostejov

La-5FN

مقياس: 1:48
كود المنتج: KOV-KPEX402
الصانع: Kovozavody Prostejov

$5.95 أو 4000 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
La-5FN ÈSR
Kovozavody Prostejov

La-5FN ÈSR

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72358
الصانع: Kovozavody Prostejov

$14.90 أو 10000 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
La-5FN SNP
Kovozavody Prostejov

La-5FN SNP

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72359
الصانع: Kovozavody Prostejov

$14.90 أو 10000 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
La-5UTI
Kovozavody Prostejov

La-5UTI

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72362
الصانع: Kovozavody Prostejov

$14.90 أو 10000 نقاط. في الأوراق المالية!

 • NEW!
Lavockin La-5FN Aces
Kovozavody Prostejov

Lavockin La-5FN Aces

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72360
الصانع: Kovozavody Prostejov

$13.10 أو 8800 نقاط. في الأوراق المالية!

 • NEW!
Let L-60 "Brigadır"
Kovozavody Prostejov

Let L-60 "Brigadır"

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72382
الصانع: Kovozavody Prostejov

$14.98 أو 10000 نقاط. في الأوراق المالية!

 • NEW!
Let L-60B Brigadyr Agro 1
Kovozavody Prostejov

Let L-60B Brigadyr Agro 1

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72393
الصانع: Kovozavody Prostejov

$13.10 أو 8800 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
 • NEW!
Let L-60S "Brigadır"
Kovozavody Prostejov

Let L-60S "Brigadır"

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72384
الصانع: Kovozavody Prostejov

$14.98 أو 10000 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
 • NEW!
Let L-60S/SF "Brigadır"
Kovozavody Prostejov

Let L-60S/SF "Brigadır"

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72385
الصانع: Kovozavody Prostejov

$14.98 أو 10000 نقاط. في الأوراق المالية!

 • NEW!
Let L/K-60 Brigadyr Military
Kovozavody Prostejov

Let L/K-60 Brigadyr Military

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72392
الصانع: Kovozavody Prostejov

$13.10 أو 8800 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
Let Z-137T Agro Turbo
Kovozavody Prostejov

Let Z-137T Agro Turbo

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72332
الصانع: Kovozavody Prostejov

$19.02 أو 12800 نقاط. في الأوراق المالية!

Let Z-37A-2 Èmelák International
Kovozavody Prostejov

Let Z-37A-2 Èmelák International

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72130
الصانع: Kovozavody Prostejov

$20.41 أو 13700 نقاط. في الأوراق المالية!

Letov ©-20
Kovozavody Prostejov

Letov ©-20

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72195
الصانع: Kovozavody Prostejov

$16.05 أو 10800 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
 • NEW!
Letov ©-20
Kovozavody Prostejov

Letov ©-20

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV-CL72010
الصانع: Kovozavody Prostejov

$8.32 أو 5600 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
LFG Roland D.II "Haifisch"
Kovozavody Prostejov

LFG Roland D.II "Haifisch"

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72270
الصانع: Kovozavody Prostejov

$16.05 أو 10800 نقاط. في الأوراق المالية!

 • -25%
LFG Roland D.IIa "Haifisch"
Kovozavody Prostejov

LFG Roland D.IIa "Haifisch"

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72271
الصانع: Kovozavody Prostejov

$16.05 $12.03 أو 10800 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
 • DISCONTINUED
LVG C.VI
Kovozavody Prostejov

LVG C.VI

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72072
الصانع: Kovozavody Prostejov

$16.05 أو 10800 نقاط. في الأوراق المالية!

 • NEW!
LVG C.VI. - In Polish Service
Kovozavody Prostejov

LVG C.VI. - In Polish Service

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72400
الصانع: Kovozavody Prostejov

$12.39 أو 8300 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
£a-5F "Aces"
Kovozavody Prostejov

£a-5F "Aces"

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72175
الصانع: Kovozavody Prostejov

$19.02 أو 12800 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
£a-5F "Early"
Kovozavody Prostejov

£a-5F "Early"

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72174
الصانع: Kovozavody Prostejov

$19.02 أو 12800 نقاط. في الأوراق المالية!

£a-5F Late
Kovozavody Prostejov

£a-5F Late

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72206
الصانع: Kovozavody Prostejov

$19.02 أو 12800 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
M.38 Messenger „In civil services“
Kovozavody Prostejov

M.38 Messenger „In civil services“

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72317
الصانع: Kovozavody Prostejov

$16.94 أو 11400 نقاط. في الأوراق المالية!

Mask for canopy Piper J-3/NE-1
Kovozavody Prostejov

Mask for canopy Piper J-3/NE-1

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV-KPEX007
الصانع: Kovozavody Prostejov

$5.95 أو 4000 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
 • DISCONTINUED
Messenger Mk.I „Montys planes“
Kovozavody Prostejov

Messenger Mk.I „Monty's planes“

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72318
الصانع: Kovozavody Prostejov

$16.94 أو 11400 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
Messenger Mk.I „RAF“
Kovozavody Prostejov

Messenger Mk.I „RAF“

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72319
الصانع: Kovozavody Prostejov

$16.94 أو 11400 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
Messerschmitt Bf 108 Taifun
Kovozavody Prostejov

Messerschmitt Bf 108 Taifun

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72339
الصانع: Kovozavody Prostejov

$16.05 أو 10800 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
Messerschmitt Bf 109E-7
Kovozavody Prostejov

Messerschmitt Bf 109E-7

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV-CL72007
الصانع: Kovozavody Prostejov

$10.46 أو 7000 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
Mi-2
Kovozavody Prostejov

Mi-2

مقياس: 1:48
كود المنتج: KOV-CL48001
الصانع: Kovozavody Prostejov

$13.75 أو 9200 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
Mi-24D Hind "International"
Kovozavody Prostejov

Mi-24D Hind "International"

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72198
الصانع: Kovozavody Prostejov

$19.02 أو 12800 نقاط. في الأوراق المالية!

MiG-17 „Fresco-A“ At War
Kovozavody Prostejov

MiG-17 „Fresco-A“ At War

مقياس: 1:48
كود المنتج: KOV48026
الصانع: Kovozavody Prostejov

$33.93 أو 22700 نقاط. في الأوراق المالية!