Kovozavody Prostejov (232)

www: http://www.kovozavody.cz/

مصنف بواسطة

 • التوفر: • قم بإزالة كافة عوامل التصفية
Bestseller
MiG-19PM „Over Europe“
Kovozavody Prostejov

MiG-19PM „Over Europe“

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72389
الصانع: Kovozavody Prostejov

$21.58 أو 13700 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
MiG-19S "Silver Wings"
Kovozavody Prostejov

MiG-19S "Silver Wings"

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72329
الصانع: Kovozavody Prostejov

$24.67 أو 15700 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
MiG-21FL
Kovozavody Prostejov

MiG-21FL

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72367
الصانع: Kovozavody Prostejov

$17.65 أو 11200 نقاط. في الأوراق المالية!

MiG-21FL At war
Kovozavody Prostejov

MiG-21FL At war

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72368
الصانع: Kovozavody Prostejov

$17.65 أو 11200 نقاط. في الأوراق المالية!

 • DISCONTINUED
MiG-21MF Fishbed J
Kovozavody Prostejov

MiG-21MF Fishbed J

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72084
الصانع: Kovozavody Prostejov

$16.93 أو 10800 نقاط. في الأوراق المالية!

 • DISCONTINUED
MiG-21PFM Fishbed F
Kovozavody Prostejov

MiG-21PFM Fishbed F

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72122
الصانع: Kovozavody Prostejov

$21.53 أو 13700 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
 • DISCONTINUED
MiG-21R "Fishbed H" European Users - Reedition, new decals scheme
Kovozavody Prostejov

MiG-21R "Fishbed H" European Users - Reedition, new decals scheme

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72086
الصانع: Kovozavody Prostejov

$21.53 أو 13700 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
MiG-21UM Mongol B
Kovozavody Prostejov

MiG-21UM Mongol B

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72108
الصانع: Kovozavody Prostejov

$21.53 أو 13700 نقاط. في الأوراق المالية!

MiG-23MF „Arabian Floggers“
Kovozavody Prostejov

MiG-23MF „Arabian Floggers“

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72309
الصانع: Kovozavody Prostejov

$21.53 أو 13700 نقاط. في الأوراق المالية!

MiG-23MF „Danubian Floggers“
Kovozavody Prostejov

MiG-23MF „Danubian Floggers“

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72287
الصانع: Kovozavody Prostejov

$21.53 أو 13700 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
MiG-23MF „Warsaw Pact II.“
Kovozavody Prostejov

MiG-23MF „Warsaw Pact II.“

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72308
الصانع: Kovozavody Prostejov

$21.53 أو 13700 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
MiG-23P „Flogger“
Kovozavody Prostejov

MiG-23P „Flogger“

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72286
الصانع: Kovozavody Prostejov

$21.53 أو 13700 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
 • NEW!
Mikojan-Gurjevic MiG-19PM Soviet Union AF
Kovozavody Prostejov

Mikojan-Gurjevic MiG-19PM 'Soviet Union AF'

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72411
الصانع: Kovozavody Prostejov

$21.11 أو 13400 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
 • DISCONTINUED
Mikoyan MiG-23MF
Kovozavody Prostejov

Mikoyan MiG-23MF

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72050
الصانع: Kovozavody Prostejov

$21.53 أو 13700 نقاط. في الأوراق المالية!

Miles M.2H Hawk Major
Kovozavody Prostejov

Miles M.2H Hawk Major

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72285
الصانع: Kovozavody Prostejov

$17.87 أو 11400 نقاط. في الأوراق المالية!

Miles M.2H Hawk Major „In Military Service“
Kovozavody Prostejov

Miles M.2H Hawk Major „In Military Service“

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72284
الصانع: Kovozavody Prostejov

$17.87 أو 11400 نقاط. في الأوراق المالية!

 • -15%
Miles M.2H Hawk Major „International“
Kovozavody Prostejov

Miles M.2H Hawk Major „International“

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72283
الصانع: Kovozavody Prostejov

$17.87 $15.17 أو 11400 نقاط. في الأوراق المالية!

Mraz M-1D "Sokol"
Kovozavody Prostejov

Mraz M-1D "Sokol"

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72156
الصانع: Kovozavody Prostejov

$16.93 أو 10800 نقاط. في الأوراق المالية!

Nieuport Triplane "France"
Kovozavody Prostejov

Nieuport Triplane "France"

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72256
الصانع: Kovozavody Prostejov

$16.93 أو 10800 نقاط. في الأوراق المالية!

Nieuport Triplane "RFC/RNAS"
Kovozavody Prostejov

Nieuport Triplane "RFC/RNAS"

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72255
الصانع: Kovozavody Prostejov

$16.93 أو 10800 نقاط. في الأوراق المالية!

North-American Mustang Mk.III Malcolm Hood RAF
Kovozavody Prostejov

North-American Mustang Mk.III Malcolm Hood RAF

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72032
الصانع: Kovozavody Prostejov

$16.93 أو 10800 نقاط. في الأوراق المالية!

North-American P-51C Mustang, USAAF
Kovozavody Prostejov

North-American P-51C Mustang, USAAF

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72033
الصانع: Kovozavody Prostejov

$16.93 أو 10800 نقاط. في الأوراق المالية!

Orličan VSO-10B Gradient
Kovozavody Prostejov

Orličan VSO-10B Gradient

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72134
الصانع: Kovozavody Prostejov

$14.51 أو 9200 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
P-51B/C Mustang SNP Slovensko 1944
Kovozavody Prostejov

P-51B/C Mustang SNP Slovensko 1944

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV-CL72009
الصانع: Kovozavody Prostejov

$8.78 أو 5600 نقاط. في الأوراق المالية!

 • -15%
Pfalz D.II "Haifisch"
Kovozavody Prostejov

Pfalz D.II "Haifisch"

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72272
الصانع: Kovozavody Prostejov

$16.93 $14.37 أو 10800 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
Piper L-4 "Grasshopper" w/Bazookas
Kovozavody Prostejov

Piper L-4 "Grasshopper" w/Bazookas

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72190
الصانع: Kovozavody Prostejov

$15 أو 9500 نقاط. في الأوراق المالية!

 • DISCONTINUED
Piper L-4 "Grasshopper" w/Brodie Hook
Kovozavody Prostejov

Piper L-4 "Grasshopper" w/Brodie Hook

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72191
الصانع: Kovozavody Prostejov

$16.93 أو 10800 نقاط. في الأوراق المالية!

 • DISCONTINUED
Piper L-4 "Grasshopper" w/Float
Kovozavody Prostejov

Piper L-4 "Grasshopper" w/Float

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72192
الصانع: Kovozavody Prostejov

$16.93 أو 10800 نقاط. في الأوراق المالية!

Bestseller
Piper Pa-25 "Pawnee"
Kovozavody Prostejov

Piper Pa-25 "Pawnee"

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72123
الصانع: Kovozavody Prostejov

$16.93 أو 10800 نقاط. في الأوراق المالية!

Piper Pa-25 "Pawnee" Australia
Kovozavody Prostejov

Piper Pa-25 "Pawnee" Australia

مقياس: 1:72
كود المنتج: KOV72125
الصانع: Kovozavody Prostejov

$16.93 أو 10800 نقاط. في الأوراق المالية!